ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 032-596110

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ คืออะไรคะ

ตอบ: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมเศรษฐกิจให้ชุมชน รณรงค์การมีส่วนร่วม เป็นศูนย์รวมการให้บริการ มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.